Glavni knjigovođa-šef računovodstva (m/ž)

Poslodavac:Rafinerija ulja Modriča
Kategorija:Administracija i slične usluge, Ekonomija - finansije - osiguranje
Mjesto rada:Modriča
Rok prijave:13.10.2018.

O poslu

Opis radnog mjesta:Обавјештење о потреби за радником на упражњено радно мјесто

1.Организациона јединица Књиговодство „Рафинерије уља Модрича“ а.д. Модрича

1.1.Главни књиговођа (шеф рачуноводства), извршилацa..............................1

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ И ОДГОВОРНОСТИ:
а) састављањеаналитичкогконтногплана,
б) креирање и рационалноорганизовањетоковакњиговодственихдокуменатапредузећа,
в) организовањевођењаглавнекњиге, дневника и помоћнихкњига,
г) процјењивањепозицијафинансијскогизвјештаја у складусапрописима и стандардима,
д) састављањефинансијскихобрачуназапотребеинтернихкорисника у предузећу,
ђ) састављањефинансијскогизвјештаја у складусаМеђународнимстандардимафинансијскогизвјештавања и другимпрописимаРепубликеСрпске,
е) поредизрадефинансијскогизвјештаја, израђује и консолидованифинансијскиизвјештај,
ж) припремаинформација и сугестијазаменаџмент.


Vrsta posla:stalni radni odnos, rad na određeno vrijeme
Regija:Republika Srpska regija

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:ОПШТИ УСЛОВИ који су прописани законом.


ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Поред општих услова прописаних Законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста «Рафинерије уља Модрича» а.д. Модрича и то:
- VII степен стручне спреме, завршен економски факултет
- Најмање 3 године радног искуства на позицији Главног књиговође,
- Посједовање сертификата овлаштеног рачуновође,
- Одлично познавање аутоматизованих књиговодствених програма (искуство у увођењу нових програма – додатна предност),
- Познавање пореских, рачуноводствених прописа и Међународних рачуноводствених стандарда,
- Иницијативност, организаторске способности, умијеће креирања тима, делегирање и контролисање,
- Пожељно познавање руског и енглеског језика у говору и писму,
- Додатно образовање представља предност.


III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
- Копија дипломе (овјерена)
- Копија сертификата
- Биографија (CV) и фотографија
- Потврда о радном искуству

Кандидат се прима у радни однос на неодређено вријеме уз обавезан пробни рад од три мјесеца.
Конкурс је отворен 60 дана од дана објављивања.


Документи се достављају поштом на адресу, са назнаком:
„Потреба за радникомна упражњено радно мјесто“
„Рафинерија уља Модрича“а.д. Модрича, ул.Војводе Степе Степановића бр. 49, 74480 Модрича

Биографију (CV) са фотографијом кандидати могу послати на е-mail: info@modricaoil.com
Контакт телефон: 053/822-216

Minimalna stručna sprema:Fakultet
Strani jezik:engleski, ruski
Potrebno radno iskustvo:tri godine

Kontakt podaci

Naziv preduzeća:Rafinerija ulja Modriča
Adresa:Vojvode Stepe 49, 74 480 Modriča
Regija:Republika Srpska regija
Država:
Internet adresa:www.modricaoil.com

Pretraži ponudu poslova!