Uticaj neomarketinga na ponašanje potrošača

Uticaj neomarketinga na ponašanje potrošača

Privredna komora Kantona Sarajevo obavještava sve zainteresirane
kandidate da organizira seminar na temu:

UTICAJ NEUROMARKETINGA NA PONAŠANJE POTROŠAČA – ALATI KOJIMA SE UTIČE NA PERCEPCIJU POTROŠAČA O PROIZVODU I/ILI USLUZI
30.novembar, sa početkom u 09.30 sati u prostorijama Komore

U današnjem svijetu u kojem vlada ogromna konkurencija i u kojem je na hiljade brandova svakodnevno dostupno potrošačima, kompanije imaju veliki izazov da kreiraju i održe brand-ove na tržištu. Standardne marketinške strategije koje su kompanije godinama implementirale (4/7 P) nisu više dostatne da zadovolje brzo rastuće potrebe kupaca. Stručnjaci za marketing su došli na ideju da spoje više nauka, kao što su neuro -nauka, psihologija, i nauka o ponašanju potrošača- koje su omogućile da se dođe do optimalnih strategija za kreiranje proizvoda koje bi potrošači primijetili, kupovali i na kraju i zavoljeli. Tako je rođena nova nauka „Neuromarketing“ koja uveliko objašnjava kojim primijenjenim tehnikama i alatima se kompanije mogu koristiti da bi došle do većeg broja zadovoljnih kupaca.

Cilj radionice:

Upoznati učesnike sa načinom na koji funkcioniše mozak potrošača prilikom donošenja odluka o kupovini što je posebno značajno za kompanije koje žele steći lojalne kupce, ali i na dugi rok imati uspjeha u razvoju novih proizvoda i/ili usluge s ciljem zadobivanja povjerenja potrošača.

Ciljna grupa: svi zaposlenici i sve osobe koje žele naučiti nešto potpuno novo o funkcionisanju mozga prilikom odabira što će im pomoći unaprijediti lične vještine vezane za kreativnost, jasnoću percepcije, sposobnost pregovaranja, odabira i sl.

Predavač: Ajla Hadžiefendić, dipl.ecc, magistar menadžmenta, sa dugogodišnjih poslovnim iskustvom u multinacionalnoj kompaniji, i obrazovanjem koje je sticala i u BiH i izvan BiH.

Sadržaj radionice:

· Šta je to i zašto neuromarketing ?
· Razlike marketinga i neuromarketinga
· Troškovi i benefiti od korištenja neuromarketinga
· Neuromarketinške metode
· Primjenjene neuromarketinške metode i alati
· Stimulacije za mozak
· Proces u četiri koraka
· Važne poruke potrošačima
· Primjeri iz prakse - različiti brendovi
· Izrada poruka koje će interesirati potrošače
· Mjerenje reagovanja potrošača na poruke
· Neuromarketinške tehnike – široka primjena- mogućnosti

Koristi od radionice su da će učesnici biti u stanju da:

· Razumiju zašto neki proizvodi i nakon uloženih velikih količina novca u njihov razvoj ne mogu pronaći lojalne kupce i ne mogu opstati na tržištu
· Spoznaju kako neuromarketinske primjenjene metode utiču na percepciju potrošača
· Primjene korake koji su važni za pridobivanje povjerenja potrošača
· Kreiraju poruke koje su direktno usmjerene na podsvijest kupaca koji donose konačne odluke o kupovini
· Znati da primjene sve navedene metode i alate u poslovni razvoj kao i u vlastiti život s ciljem poboljšanja kvaliteta interakcija sa okruženjem

Kotizacija: 100,00 KM po polazniku za firme članove Komore 130,00 KM za firme nečlanove Komore. U cijenu nije uključen PDV. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun komore: Raiffeisenbank bank BiH 1610000004560078. U kotizaciju su uključena predavanja, pisani materijal i potvrda o učešću na radionici, ručak i osvježenje.


Detaljnije informacije o seminaru možete dobiti na tel. 250-117, 250-116, 250-131, ili putem e-mail-a:lejlah@pksa.ba , dinov@pksa.ba , vladol@pksa.ba Prijavu za učešće na radionici možete poslati na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/226-717.S poštovanjem,

Lejla Halkić
Direktorica Centra za edukaciju i informatičke poslove

Srijeda, 22.11.2017.

Pretraži ponudu poslova!